خدمات واتک

تامین سرمایه اولیه

در صورتی که در واتک پذیرفته شدید و با موفقیت از دوره پیش شتابدهی عبور کردید ،واتک سرمایه اولیه و خدمات متنوعی در اختیار شما قرار داده و در مقابل سهم کمی از سهام استارتاپ شما را می گیرد. این مقدار سرمایه گذاری، هزینه های اولیه شما را پوشش می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا محصول خود را ساخته، عرضه کرده و مشتریان اولیه خود را پیدا کنید و  مدل کسب و کار قابل گسترش خود را توسعه دهید. همچنین ما شما را به سرمایه گذار معتبر معرفی می‌کنیم و به شما در جذب سرمایه بیشتر کمک می‌کنیم.

شبکه سازی

یک کسب و کار نوپا، برای موفقیت به شبکه موثر نیاز دارد. ما ارتباط بین تیم‌ شما و شبکه‌ای از مربی‌ها، مشاوران، سرمایه‌گذاران، خبرگان حوزه، و بویژه مشتریان و متقاضیان را ایجاد می‌کنیم تا به جایگاه واقعی خود در اکوسیستم حوزه آب دست یابید.

مشاوره،مربیگری،آموزش

مشاوران و مربیان واتک، شما را از ایده تا اجرا و جذب سرمایه همراهی می کنند. همچنین در واتک آموزش‌های عمومی و اختصاصی برای توسعه کسب و کار ارائه می‌شود

فضای استقرار و امکانات زیرساختی

به تیم‌های پذیرفته شده در واتک فضای کار اداری اختصاص داده خواهد و همچنین برخی از امکانات و تجیهزات آزمایشگاهی با قیمت پایین برای آن‌ها فراهم خواهد شد.

برای ثبت طرح خود آماده اید