بایگانی برچسب: ستاد آب

پایان برگزاری جلسات داوری و ارزیابی نهایی طرح ها

پایان برگزاری جلسات داوری و ارزیابی نهایی طرح های رویداد فراخوان چالش نوآوری کاهش تبخیر آب‌های سطحی  این فراخوان که با همکاری ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست ، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و  شتابدهنده واتک در بهمن ماه برگزار گردید و پس از ارزیابی اولیه بیش از 30 طرح […]

بازدید رئیس محترم ستاد آب از شتابدهنده واتک

بازدید جناب آقای دکتر ابراهیمی رئیس محترم ستاد آب، خاک، فرسایش و خشکسالی معاونت علمی ریاست جمهوری از شتابدهنده واتک رئیس ستاد آب، خاک، فرسایش و خشکسالی معاونت علمی ریاست جمهوری به همراه جناب آقای دکتر جهانگیر پورهمت و جناب آقای ربانی با حضور در شتابدهنده واتک ، از این مجموعه و تیم های فناور مستقر […]