بایگانی برچسب: رویداد فراخوان چالش نوآوری کاهش تبخیر آب‌های سطحی

اعلام تیم های برتر در رویداد کاهش تبخیر آب­های سطحی

همانطور که مستحضرید رویداد شناسایی طرح/ ایده­های حوزه کاهش تبخیر آب­های سطحی توسط شتابدهنده واتک و حمایت ستاد توسعه فناوری‌های آب خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال برگزاری است. در دیماه سال 1398 تعداد 17 طرح از طریق سایت به شتابدهنده ارسال شد که پس از بررسی و […]

پایان برگزاری جلسات داوری و ارزیابی نهایی طرح ها

پایان برگزاری جلسات داوری و ارزیابی نهایی طرح های رویداد فراخوان چالش نوآوری کاهش تبخیر آب‌های سطحی  این فراخوان که با همکاری ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست ، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و  شتابدهنده واتک در بهمن ماه برگزار گردید و پس از ارزیابی اولیه بیش از 30 طرح […]