بایگانی برچسب: داوری طرح ها

پایان برگزاری جلسات داوری و ارزیابی نهایی طرح ها

پایان برگزاری جلسات داوری و ارزیابی نهایی طرح های رویداد فراخوان چالش نوآوری کاهش تبخیر آب‌های سطحی  این فراخوان که با همکاری ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست ، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و  شتابدهنده واتک در بهمن ماه برگزار گردید و پس از ارزیابی اولیه بیش از 30 طرح […]

تیم های منتخب در شتاب دهنده واتک

بررسی طرح ها و ایده های ثبت شده تاکنون بیش از ۶۰ تیم طرح‌های خود را ارسال کرده‌اند. جلسات ارزیابی و داوری طرح‌ها در حال برگزاری است و تاکنون بیش از ۱۰ جلسه برگزار شده است. در مرحله بعدی، تیم‌های برتر برای ورود به شتاب دهنده انتخاب شده و مراحل ورود به شتابدهنده را سپری […]