بایگانی برچسب: داوری طرح های واتک

داوری اولیه طرح‌های رویداد چالش ارتقا کیفی آب آشامیدنی انجام شد

پس از اتمام مهلت ثبت طرح‌های رویداد چالش ارتقا کیفی آب آشامیدنی که به صورت مشترک با مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و شرکت آبفا کل کشور، جلسات داوری اولیه طرح‌ها برگزار شد. از بین ۵۰ طرح رسیده به دبیرخانه رویداد پس از بررسی اولیه ۱۱ طرح برای بررسی بیشتر در جلسات حضوری، […]