بایگانی برچسب: جلسات داوری و ارزیابی واتک

پایان برگزاری جلسات داوری و ارزیابی نهایی طرح ها

پایان برگزاری جلسات داوری و ارزیابی نهایی طرح های رویداد فراخوان چالش نوآوری کاهش تبخیر آب‌های سطحی  این فراخوان که با همکاری ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست ، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و  شتابدهنده واتک در بهمن ماه برگزار گردید و پس از ارزیابی اولیه بیش از 30 طرح […]