وبلاگ

بازار جهانی ژنراتورهای ازن

بررسی پارامترهای بازار جهانی ژنراتورهای ازن امروزه به دلیل منابع محدود آبی و حجم بالای پساب‌ها، از ضدعفونی آب به طور چشمگیری در تصفیه آب و فاضلاب ‌ اس...

بوی بد آب و راهکارهای حذف آن

عوامل مختلف بوی بد آب و روشهای حذف بوی آب آمارها نشان می‌دهد بیش از یک میلیارد نفر از اهالی کره زمین که بیشتر آنها در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، به...

بازار بیوراکتورهای غشایی

سیر صعودی بازار بیوراکتورهای غشایی در سال‌های اخیر امروزه به دلیل منابع محدود آبی و حجم بالای پساب‌ها، فناوری بیوراکتورهای غشایی در تصفیه فاضلاب‌ها مو...

بازار تولید آب از هوا

بازار ژنراتورهای آب از هوا یکی از مهم‌ترین منابع تامین آب آشامیدنی، هوا است. امروزه ژنراتورهای آب از هوا در سراسر جهان توسعه یافته است. واتک در این مق...