وبلاگ ۱۳۹۸-۲-۴ ۱۵:۵۰:۲۰ +۰۴:۳۰

در آب آشامیدنی چه نوع آلاینده‌هایی وجود دارد؟

بررسی مشکلات وجود نیترات و انواع فلزات در آب آشامیدنی تامین آب آشامیدنی بعنوان ماده حیاتی بشر همواره ...

۱۸ خرداد ۱۳۹۸|

چالش نوآوری طراحی و ساخت سامانه‌های پیش‌تصفیه آب و پساب

دریافت راهنمای چالش و فرم پیش نویس طرح پیشنهادی چالش نوآوری: «طراحی و ساخت سامانه‌های پیش‌تصفیه آب و ...

۱۲ خرداد ۱۳۹۸|

 انواع روشهای بیولوژیکی حذف آلاینده‌های غیرآلی

اساس روش‌های بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب از آلاینده‌های غیرآلی عمده آلاینده‌های موجود در آب آشامیدنی که سلامتی انسان را ...

۷ خرداد ۱۳۹۸|

۵ روش شیمیایی حذف آلاینده‌های غیرآلی از آب

مزیت‌های روش شیمیایی حذف آلاینده‌های غیرآلی از آب یکی از مشکلات تصفیه آب آلاینده‌های غیرآلی هستند. انتخاب یک روش ...

۵ خرداد ۱۳۹۸|