راه اندازی اولین شبکه عرضه و تقاضای حوزه آب (شفا)

پلتفرم شبکه عرضه و تقاضای حوزه آب راه اندازی شد

به گزارش واتک شبکه ای تحت عنوان شبکه عرضه و تقاضای حوزه تخصصی آب (شفا) راه اندازی شده است که جامعترین مرجع اطلاعاتی در ارتباط با چالش‌ها و راه کارهای به روز دنیا در‌ حوزه آب است که به صورت نظام‌مند بدنبال یافتن بهینه‌ترین جواب و راه حل برای چالش‌ها و نیازهای اکوسیستم خواهد بود و در این راه خدمات متنوعی را برای طرف عرضه (فناور) و تقاضا فراهم می‌آورد.

راه اندازی شبکه عرضه و تقاضای حوزه آب

شفا در نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل‌کننده  اجزای مختلف اکوسیستم را به یکدیگر متصل کرده و ارتباطات و عملکرد آن‌ها را تسهیل می‌کند. متقاضیان برای برطرف کردن نیازها و یا حل چالش‌های خود، و فناوران برای ارائه فناوری‌ها و راه حل‌های خود، وارد شبکه شده و با استفاده از پلتفرم شفا نیاز خود را دنبال می‌کنند.