برگزاری جلسات ارزیابی دوم تیم های منتخب در واتک

👈 پس از ارزیابی بیش از ۶۰ طرح ثبت شده در سایت واتک، حدود ۱۰ تیم به دومین جلسه ارزیابی دعوت شده‌اند. از بین این تیم‌ها، تیم‌های برتر برای استقرار در شتاب‌دهنده انتخاب خواهند شد.طرح های منتخب در حورزه‌های فناوری‌های جدید تولید و تامین آب، تصفیه و بازچرخانی پساب و فاضلاب و بهینه سازی مصرف آب هستند.جهت شکل گیری کسب و کارهای موفق در حوزه آب، چهار حمایت اصلی از تیم‌های برتر صورت خواهد گرفت که بدین شرح است: تامین سرمایه اولیه تیم‌ها به منظور داشتن اعتباری برای توسعه فعالیت؛ در اختیار گذاشتن فضای استقرار و امکانات زیرساختی؛ ارائه مشاوره، مربیگری و آموزش‌های موردنیاز و مهمترین حمایت، ارتباطات و شبکه‌ای از سرمایه گذاران، شرکت ها، متقاضیان و فناوران با تیم‌ها.

در ادامه گزارش تصویری از این جلسات را مشاهده می‌کنید