برداشت چند برابری آب از چاه‌های مجاز

به گزارش شتاب دهنده واتک و نقل از پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران محمدرضا خانیکی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه تهران، با اشاره به اینکه برداشت‌های بی‌رویه از دشت‌های استان تهران به دلیل منابع محدود این دشت‌ها موجب فرونشست زمین شده است،‌گفت: برداشت بی‌رویه از دشت‌های استان تهران باعث شده تا علاوه بر فرونشست دشت‌های استان تهران ظرفیت آبخوان‌های استان که قبلا به عنوان مخازن آب زیرزمینی به شمار می‌رفتند، تقاضای مفید خود را از دست بدهند.

اخبار آب

وی افزود: در استان تهران ۴۴ هزار حلقه چاه آب وجود دارد که از آن تعداد ۱۲ هزار حلقه چاه دارای پروانه بهره‌برداری هستند و کمتر از ۳۲ هزار حلقه چاه بدون پروانه وجود دارد که آمارها نشان می‌دهد، این چاه‌های بدون پروانه برداشت آب بیشتری دارند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه تهران گفت: حجم برداشت آب از چاه‌های دارای پروانه حدود ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون متر مکعب است، اما برداشت اب از چاه‌های بدون پروانه تنها ۲۰۰ میلیون متر مکعب است. پس این آمار نشان می‌دهد که برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز و بدون پروانه کمتر از چاه‌های دارای پروانه برداشت انجام می‌شود.

خانیکی با تاکید بر اینکه منابع آب زیرزمینی کشش بهره‌برداری بیشتر ندارد، اظهار داشت:‌ اگر می‌خواهیم مدیریت قوی برای منابع آب انجام دهیم، باید به سراغ چاه‌های دارای پروانه برویم، چرا که شاید ۳۰ سال قبل که به این چاه‌ها پروانه بهره‌برداری آب داده شده است، منابع آب زیرزمینی کشش بهره‌برداری را داشته‌اند.

وی افزود: برخی از این چاه‌ها که پروانه بهره‌برداری آنها به ۳۰ سال قبل بازمی‌گردد ۴۰ لیتر در ثانیه است، اما این وضعیت در حال حاضر با وخیم‌تر شدن منابع آب زیرزمینی برداشت این چنین امکان پذیر نیست.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه تهران گفت:‌ حجم آب تجدید‌پذیر سالانه در حال کاهش است. بنابراین وزارت نیرو برنامه‌ای برای تعدیل پروانه‌ چاه‌های کشاورزی تدوین و ابلاغ کرده‌اند که بر اساس هر دشت این سهمیه‌ها در نظر گرفته شده است.

به گفته خانیکی استان تهران در حال حاضر ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب کسری مخزن دارد که در حال حاضر برای دشت ورامین این عدد در سال ۸۰ میلیون متر مکعب بیشتر از آبی است که وارد این دشت می‌شود و به عبارتی دیگر این میزان آب از ذخایر استراتژیک این دشت برداشت می‌شود.

وی اظهار داشت: برای بهتر شدن وضعیت حوضچه‌های تزریق مصنوعی در این دشت ایجاد شده است و همچنین استفاده از پساب برای استفاده آب کشاورزی به دشت ورامین منتقل می‌شود.