استقبال وزیر نیرو از طرح های شتابدهنده واتک

استقبال جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو از طرح های شتابدهنده واتک در نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب.

به گزارش روابط عمومی واتک جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو روز پنجشنبه ۱۱/۰۷/۹۸ با حضور در غرفه شتابدهنده واتک در نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب، از طرح های این مجموعه بازدید به عمل آورد.

استقبال جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو از طرح های شتابدهنده واتک در نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب.

در این بازدید که با حضور دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو و جناب آقای دکتر علاءالدینی مدیرعامل شرکت ساتکاپ و معاون وزیر صورت گرفت، دکتر سعیدی از مربیان شتابدهنده به ارائه خلاصه ای از طرح‌ها و فعالیت های انجام شده در واتک شامل یک دوره فراخوان پیچ و دو مورد ریورس پیچ پرداخت.

بازدید از غرفه شتابدهنده واتک در نمایشگاه آب و فاضلاب